Friday, November 7, 2008

A Möbius-style feedback loop or Morel in Marienbad

Last Year at Marienbad
(L’Anée Dernière at Marienbad) the film made in 1961 by Alain Resnais based on the script of Alain Robbe-Grillet was hailed as the triumph of the modernist aesthetic because it is formally severe and utterly modernist. The unnamed protagonists are all caught up in a surreal loop of disjointed time. They move holographic, like somnambulists or dummies, human replicants through a hermetical seal world, like the sculpture in the garden or the paintings in the hotel with who the protagonists seem to be part. The text behind the film is Casares’ novel The Invention of Morel written twenty-one years earlier.

In the holographic world of Marienbad “A” the woman and “M”, her husband are cycling endlessly in a never ending and monochromatic film. “X”, the lover comes to offer a way of freedom. Although he seems also strangely caught in this static world, he is able to alterate the scenarios trough the power of suggestion. Without Morel, Marienbad... is mostly a formalist exercise, an early false reality film, perhaps the first one.


Marienbad... reveals itself as an ambivalent attitude regarding the relationship between art and life. Art is a different reality added to the original, not a copy of it. On the other hand, within the holographic reality, the characters in the theatrical performance that open the film anticipate the entire plot. The two lovers “A” and “X” seem to be imitating the play, even their body language is nearly as formal and architectural as the theatrical one. Play and film coexists in a Möbius-style feedback loop, and becomes impossible to say who imitates whom.

Marienbad... is a monument to past human expression. A baroque crypt with sculpted portals and glittering chandeliers, mirrors that multiply and corridors whose intersections lead to chance encounters like a machine whose real function is yet to be discovered. The stranger appears to be the protagonist seconded by the guests, clothing dummies frozen in mid-gesture or in contemplation of some private vanishing point. The story-line is late medieval, early Renaissance, a morality play with the morality removed.
The high modernist masterpiece is “outed” as a postmodern, science fiction film. Marienbad.., by keeping itself textually pure, remains a shrine to modernism. But without The Invention of Morel, the film is merely surreal art for art’s sake.

Thursday, November 6, 2008


Cele cinci nominalizari la CARTEA ANULUI 2008 (premiu acordat de fundatia Anonimul şi revista "Romania literară") sunt:
1. Doina Ruşti, Fantoma din moară
2. Radu Paraschivescu, Cu inima smulsă din piept
3. Eugen Negrici, Iluziile literaturii române
4. Ion Iovan, Ultimele zile ale lui Mateiu Caragiale
5. Virgil Duda, Ultimele iubiri.

Premiul se va decerna miercuri, 19 noiembrie, ora 16, la Clubul Prometheus.

Tuesday, October 21, 2008

Doina Ruşti îşi lansează noul roman la Cluj

Vineri, 24 octombrie, ora 12.00, la Librăria Cărtureşti din Cluj-Napoca (Str. Al. Vaida-Voievod nr. 53 – 55) va avea loc lansarea romanului Fantoma din moară de Doina Ruşti.

Fantoma din moară [cel de-al doilea volum Polirom, după Zogru, din colecţia „Ego proză“ al autoarei] este un roman despre lumea alunecoasă a delaţiunii, a supravieţuirilor minore şi a acţiunilor generale, pe care le hotărăsc făuritorii Istoriei. Este şi un roman despre comunism şi urmările lui. Dar povestea principală este a unei fantome vaporoase, omniprezente şi obligate să trăiască şi ea în ruinele unei lumi de care este iremediabil legată. Lumea păstoasă în care putrezesc rădăcinile mele.” (DoinaRuşti)

Doina Ruşti şi-a petrecut copilăria într-un sat din sudul ţării, într-o familie de învăţători care făceau eforturi mari să supravieţuiască într-o lume comunistă. Haosul social şi universul fabulos creat în jurul unei mori părăsite au generat o experienţă dramatică şi magică totodată, care stă la baza romanului Fantoma din moară. Pe lîngă acesta, Doina Ruşti este autoarea romanelor Omuleţul roşu, Editura Vremea, 2004 (Premiul Ad visum pentru debut şi Premiul pentru proză al revistei "Convorbiri literare") şi Zogru, Editura Polirom, 2006 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti). Zogru a fost tradus în bulgară (de Vasilka Alexova) la Editura Balkani din Sofia. De asemenea, Doina Ruşti scrie proză scurtă, în special povestiri, unele dintre ele preluate în volume antologice, precum Poveşti erotice româneşti (Editura Trei, 2007) sau Basme şi povestiri mistice (Editura Paralela 45, 2007). Colaborează cu proză la mai multe reviste, între care "România literară", "Convorbiri literare", "Vatra", "Mozaicul". Profesor universitar la Facultatea de Cinematografie a Universităţii Media, din Bucureşti, specialistă în simbologie, Doina Ruşti a publicat şi o serie de cărţi nonficţionale, între care Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade (1997), Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română (2002), Presa culturală (2002), Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi (2004), Mesajul subliminal în comunicarea actuală (2005), Bestiarul cantemirian (2007) etc.

Tuesday, November 6, 2007

Au aparut carţile!!!

Thomas Mann
Istoria unei partituri literare

Iulia Micu face parte, alături de Andrada Fătu-Tutoveanu sau Andrei Simuţ, din falanga cea mai tânără a şcolii comparatiste clujene, pregătită de timpuriu să-şi asume opţiuni editoriale dificile într-un climat exegetic suplu şi interdisciplinar, care presupune, pe lângă abordarea profundă a unor teme culturale specializate, şi excursuri interpretative complementare în domenii conexe literaturii, cum sunt filosofia, hermeneutica imaginilor culturale, sintaxa diacronică a mentalităţilor, mitologia comparată sau istoria religiilor. Acestor deschideri autoarea cărţii de faţă le adaugă muzica, într-o stilistică existenţială preponderent decadentă, apocaliptică, din perspectiva căreia este analizată opera unui romancier celebru, Thomas Mann, despre care s-a mai spus, nu fără oarecare îndreptăţire dacă îi citim addenda la Doctor Faustus sau Scrisorile, că a fost - avizat, histrionic, sau chiar grav-patetic când în joc era fervoarea corozivă a germanităţii sale geniale - cel mai profund critic muzical pe care l-a dat secolului al XX-lea. Inspirat de Wagner, fascinat de Beethoven sau de Chopin, îndatorat lui Schönberg şi obsedat de gustul demonic pentru muzică al marelui său model care a fost Nietzsche, Thomas Mann şi-a chiar compus romanele ca mari şi dureroase partituri muzicale, în care moartea şi boala, artisticitatea şi ludicul, estetizarea şi feminitatea dispersivă îşi răspund reciproc pe marea scenă socio-culturală a unei burghezii muribunde, crepusculare. Cartea Iuliei Micu reprezintă, pe de o parte, o remarcabilă analiză a modului în care preocuparea pentru muzică estetizează thanatic frenezia culturală decadentă trăită de către postromantici în prima jumătate a veacului trecut şi, pe de alta, o foarte bună abordare a lui Thomas Mann din chiar perspectiva din care el şi-ar fi dorit dintotdeauna să fie decriptat, şi anume aceea a thanatologiei compoziţionale, simfonice. (Ştefan Borbély)
Departe de ambiţiile criticului şi ale teoreticianului literar, ale muzeologului sau biografului, abordarea aceasta conduce spre o hermeneutică simplă, fondată pe o permanentă sărbătoare a lecturii. Această sarcină este una extrem de dificilă, mai ales având în vedere faptul că pasiunea lui Thomas Mann pentru muzică este o chestiune „congenitală”, dincolo de orice determinări etice, estetice, istorice sau politice. Dovedind o fantastică putere combinatorică, textul pare că se autogenerează, dezvoltă o reţea uimitoare de corespondenţe ce predispun la o infinită şi insaţiabilă probă a interpretării. Nu ştiu dacă, suficient de muzicală sau nu, îi las pe cititori să aprecieze această chestiune, construcţia eseului încearcă să reflecte, măcar o parte, oricât de mică, din ceea ce înseamnă opera monumentală a scriitorului german.
şi

Literatura traumei

Preţuiesc la Andrei Simuţ atitudinea comprehensivă, atenţia pentru nuanţă, subtilitatea analizei de text, claritatea expresivă a limbajului critic. Pe lîngă aceste însuşiri, volumul său de debut evidenţiază o altă calitate rară şi (tocmai de aceea) remarcabilă: plecînd de la literatură (de la scrierile şi biografiile lui G.Orwell, S. Zweig, J. Green, E. Jünger, E. Ionescu, C. Milosz, V. Voiculescu, M. Sebastian şi alţii), autorul are forţa să însufleţească un deceniu crucial (anii '40) din convulsiva istorie a secolului XX, să aducă la viaţă „o lume bastardă în care nu mai este loc pentru actul literar, dar totodată acesta rămâne o strategie unică de refugiu în faţa terorii războiului”. Literatura traumei devine astfel un eseu pasionant ce dovedeşte înzestrarea specială a acestui tînăr critic ce trăieşte febril şi exprimă epic ideile. (Sanda Cordoş)

Monday, November 5, 2007

Artistul...Despre artistul secolului XX, în 2007.

Natura artistului ascunde o irepresibilă tentativă de a se autodefini, o consecinţă imediată la fascinaţia permanentă a neantului. Faţă în faţă cu revelaţia finitudinii sale, situaţia-limită declanşează criza, angoasa, care-l obligă să se reconstruiască în echivoc, fie prin raportare la un altul, fie insolitându-se pentru a se putea desăvârşi interior. În contradicţie cu această direcţie care tinde să înalţe arta pe cele mai înalte culmi ca realitate unică aducând-o la nivel de cult rezervat doar celor „aleşi”, se înscrie cea de-a doua perspectivă, clădită pe tentativa hegeliană de conceptualizare a ei ca „lucru trecut”, inutil, aneantizat. Crucificat între expresivitate şi tehnica auto-apărării, artistul probează acum simultan experienţa definită în parametrii fixaţi de Landsberg şi revelaţia după model şestovian.
( în Caietele Colocviului National al Tinerilor Scriitori, mai 2007)

Mobile frumoase şi nervi sensibili[*]Problema individualismului îşi confirmă în general caracterul fertil şi indispensabil pentru construcţia identităţii artistului în secolul XX. Geneza şi mutaţiile conceptului caracterizează cel de-al doilea palier în istoria decadentismului fin de siêcle, şi anume: perioada modernităţii vieneze.


Resimţind mai târziu intrarea în modernitate, vienezii, observa Jacques Le Rider, au suplimentat această pătrundere cu „sentimentul foarte viu al unei decadenţe împotriva căreia este necesară o reacţie, al unei lumi care se prăbuşeşte şi al unui viitor încă incert”. După Karl Kraus, capitala imperiului habsburgic de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX joacă concomitent rolul de lăcaş al modernităţii şi de laborator de experimentare a sfârşitului lumii. Aici, modernitatea nu va fi receptată ca un triumf, aşa ca în celelalte capitale europene, ci mai degrabă ca o pierdere, însoţită de sentimente de solitudine, de fragilitate a eului subiectiv, de instabilitate a identificărilor interioare şi a identităţilor de suprafaţă. Preferinţa pentru amuzament, petreceri şi iluzoriu, specifică epocii Biedermeier descrie un soi de feacism vienez consonant cu trăsătura dominantă a epocii. Generalizarea atitudinii profund estetice e susţinută de un nihilism terapeutic ca mod indiferent de a recepta reformele politice si sociale. Universul care-şi conţine propriile contradicţii, care îşi afirmă şi simultan îşi subminează valorile, ţine de o anumită dimensiune barocă a curentului, de permanenta criză sub zodia metamorfozei, un baroc înţeles ca forma mentis specific epocilor agonice, dar şi ca stil artistic, ca un baroc târziu şi al marginilor, sau unul transferat Jugendstil-ului.


Indiferent de manifestare, arta vieneză explorează căile de restaurare a identităţii prin mijloacele oferite de radicalizarea individualismului ca reacţie la fragilitatea eului subiectiv sau la sentimentele de solitudine ori instabilitate. Imaginea misticului, a geniului şi cea a lui Narcis ca figuri ale identificării reconciliatoare la care a recurs modernitatea vieneză pentru a-şi rezolva profundele crize de identitate nu sunt altceva decât cele trei tipuri care urmăresc remanierea sinelui în condiţiile de afirmare a autosuficienţei individului izolat de orice comunitate omenească, a eului concentrat asupra lui însuşi într-un soi de înfruntare directă, nemediată cu realitatea lumii. Ca forme de existenţă, clipe efemere de beatitudine, aceste figuri sunt în realitate deosebit de ameninţate. Ele abolesc diviziunea sexelor tinzând către un ideal androgin, au în comun aspiraţia către depăşirea îngrădirilor impuse de viaţă. De aici interogaţiile, utopiile şi angoasele trezite de reflecţia asupra redistribuirii rolurilor în modernitate. Artistul aspiră narcisiac la distrugerea propriului eu care nu-şi acceptă propriile însuşiri şi la recrearea unui eu mai perfecţionat. Create într-un orizont de aşteptare nietzscheean, aceste nedeterminări se exprimă la Freud şi la Hofmannsthal, dar şi în picturile lui Gustav Klimt prin intermediul unei metafore arheologice: cea a elementului creto-micenian, stadiul arhaic, anterior culturii greceşti clasice. Teoretizând confuzia caracterelor sexuale, Nietzsche imaginează viaţa, element dionisiac, printr-o reprezentare feminină. Multe dintre scrierile filozofului german propun pactul între Dionysos şi Ariadna, un precedent al bisexualităţii dinamice şi creatoare opusă nivelării statice a caracterelor sexuale. În epocă, vienezul Karl Kraus acuză dispariţia polarităţii masculin-feminin de apariţia nevrozelor, în timp ce teza de doctorat a lui Otto Weininger, Sex şi caracter, tratează criza identităţii masculine, dublată de obsesia feminizării culturii moderne cu o disperare obiectivată prin sinucidere.

Fundamental estetică, cultura vieneză se deosebeşte de cea germană, etică, filozofică sau ştiinţifică. De aici şi coloratura pe care o capătă filosofia lui Nietzsche la Viena. Dionisiacul, înţeles în primul rând ca regăsire în totalitatea sinelui, va modela cele trei figuri tutelare ale decadenţei. În optica esteticienilor vienezi, căutarea extazului presupune o repliere narcisiacă asupra sinelui. „Narcisismul primar, aflăm din Vocabularul psihanalizei, desemnează o stare precoce în care copilul îşi investeşte tot libidoul asupra lui însuşi. Narcisismul secundar înseamnă o întoarcere asupra eului a libidoului retras din investiţiile sale în obiecte”. Dintre figurile reconciliatoare doar geniul se bucură, totuşi, de consideraţie, dovadă că psihanaliza nu încearcă să-l explice: „din păcate, spune Freud cu referire la Dostoievski, psihanaliza trebuie să depună armele în faţa talentului scriitorului.” Nu sfântul, ci geniul este singurul care poate fi protagonistul unui misticism fără Dumnezeu, singurul în stare ca prin elanul său dionisiac să transgreseze vechile valori morale, singurul capabil să creeze şi să impună noi valori în scopul afirmării vieţii.
La sfârşitul secolului, într-un climat favorizat de valorile aristocratice împărtăşite de înalta burghezie vieneză, producţia intelectuală şi artistică expune o perspectivă critică centrată pe importante programe estetice, etice şi psihologice, totodată sceptică faţă de ideile moderne, de progresul tehnic sau de programul iluminist de emancipare a indivizilor. Fervoarea artistică şi intelectuală a Vienei cultivă estetismul artei pentru artă, stabileşte legături între sentimentul identităţii artistice şi cel al identităţii supranaţionale. Revirimentul literar se extinde rapid şi în arhitectură, pictură sau artizanat avându-i drept purători de cuvânt pe tinerii scriitori din gruparea Jung-Wien. Desprinşi din medii burgheze, aceşti artişti îl au ca prim model pe dramaturgul norvegian Henrik Ibsen, neglijat de conducerile teatrelor vremii ca amendament pentru cutezanţa de-a pune în operă contradicţiile lumii burgheze şi interiorizarea acestora prin mijlocirea temei referitoare la minciuna vieţii. Succesul enorm al pieselor ibseniene merge până la tendinţele manifeste ale acestor tineri de a se identifica eşecului eroic trăit de personajele care au curajul adevărului. Revolta celor de la Jung-Wien e îndreptată împotriva unei lumi stereotipe unde tinereţea nu-şi mai află locul, o lume girată de gerontocraţie şi având drept unică morală conformismul social, resimţit adesea ca profund ipocrit. Hermann Bahr, unul dintre exponenţii grupării inovatoare, acuză ura de sine a vienezului ca principalul factor pentru ostilitatea în faţa celor mai neînsemnate îndrăzneli, pentrul reputatul conservatorism al mediului cultural. Într-o scrisoare adresată tatălui său, din 9 martie 1890, acelaşi H. Bahr expune manifestul artei sale, evident, sinton cu cel al întregii generaţii de avangardişti: [...] Nu pot, pur şi simplu să creez o artă care place, ci numai o artă adevărată şi mare, pe potriva unei anumite convingeri pe care mi-am format-o după zece ani de luptă interioară adevărată, iar nu frivolă, o convingere dintre cele mai intime şi dintre cele mai sfinte [...].

Centrată exclusiv pe retorica stărilor sufleteşti, estetica vieneză mizează pe supremaţia subiectivităţii în detrimentul socialului. Anistoricitatea inconştientului conferă o mare libertate eforturilor orientate în această direcţie. Escamotând aptitudinile omului rational, omului psihologic se consolidează pe fondul unor angoasante crize de identitate: individuală, sexuală, socială, naţională, criza identităţii evreieşti etc. Întregul proces de criză şi încercările uneori disperate de reinventare a altor identităţi au în cultura austriacă un caracter organic. La fel de fin adecvat e şi demersul care înfăţişează cultura vieneză oscilând între termenii unei imposibile combinaţii: pozitivism şi impresionism. Întregul set de întrebări şi paradoxuri legate de această situaţie s-ar putea elucida rapid recurgând, ca punct de plecare, la atitudinea omului în faţa morţii. Percepută ca refuz al schimbării şi în acelaşi timp ca un solid ataşament la tradiţie, relaţia artistului vienez cu moartea devine expresie a unei filozofii identificate pe de o parte în senina acceptare a sentimentului aneantizării văzut ca parte naturală a vieţii, iar pe de alta ca refugiu din faţa acestuia. Aceasta e grila prin care literatura este repusă in circulaţie. Relaţia pe care societatea vremii o intreţine cu moartea este analizată prin tragediile Biedermeier relatate, prin sinuciderile absurde şi autosuprimările inexplicabile. Cu alte cuvinte flirtul cu moartea al austriecilor, încurajat de nihilismul terapeutic în vogă, preferinţa pentru sinucidere în schimbul unei agonii mentale conturează un ceremonial baroc prin excelenţă şi un cult impresionist al sfirşitului şi al trecerii. Toate acestea fac deseori ca sinuciderea sa pară mai mult decât naturală, atractivă, parte şi împlinire a vieţii.

Obiectivul scriitorilor e acela de a-şi depăşi condiţia şi de a face să triumfe la Viena o literatură eliberată de constrângeri şi autonomă. Afirmarea noii arte se distinge în principal prin caracterul ei reflexiv, preocupându-se înainte de toate, de destinul artistului. Devreme copt şi trist şi blând, -cum il califica Hugo von Hofmannsthal, artistul vienez trăieşte iluzia egocentrismului său prin insolitare. Un conflict permanent subiect-obiect, eu-creativitate e decelat prin construcţia jurnalului intim. Bătălie surdă cu timpul, jurnalul limitează în dublu sens mişcările autorului său: pe de o parte îi sancţionează evocarea unei anteriorităţi temporale nelimitate pentru a eluda pericolul anulării identităţii, pe de altă parte, îi claustrează părţi din identitate, aneantizându-le textual. Jurnalul nu restituie decât o mască, o entitate autobiografică, apropiată eului profund de care amintea Proust, dar care transpune existenţa personajului într-o coexistenţă de momente, într-o inventariere a unor acte care nu se pot organiza ca o acţiune. Deloc întâmplător, având în vedere că Viena fin de siècle cu percepţia sa acută a spasmelor dezintegrării sociale şi politice, s-a dovedit unul dintre cele mai fertile terenuri pentru germinaţia culturii an-istorice din secolul nostru.

În raport cu istoria artistul are trei opţiuni fundamentale: fie să o accepte transfigurându-se pe sine în omul plat, biedermeier, sau căutând permanent mecenat; fie să o respingă retras în carcasa propriului eu, aneantizându-se voluntar; sau, în final, să construiască o altă istorie, mai bună, care să-l reprezinte în deplinătatea statutului său. Mereu în favoarea artei, decizia e una extrem de dificilă şi adesea obligată să recurgă la supapa ipocriziei. Disimularea, jocul măştilor, devin alternative absolut necesare, mai ales în iconsecvenţa istorică, politică şi socială a secolului XX.

[*]Hugo von Hofmannsthal, Avem uneori impresia că părinţii şi bunicii noştri nu ne-au lăsat moştenire decât două lucruri: mobile frumoase şi nervi sensibili. Poezia mobilelor reprezintă trecutul, încordarea nervilor, prezentul, în notele autobiografice, Ad me ipsum.
( în Literatura tânără, 2007)

Il Carnevale


As Il Carnevale borrowed the idea of masking from the stage, from traditional Commedia dell'arte- Italian improvisational comedy featuring stock characters- the mask became both concealing and revealing. Being masked, it points out, displaces meaning from who you are to how you behave, releasing the mask wearer to behave in ways that would otherwise be inappropriate. The liberating role of the mask is at once playful, mysterious, and sometimes sinister, indeed, many malefactors from throughout Europe sought refuge in the masked throngs of Venice's streets.
Along with the humorous Pulcinella character featured so prominently in the commedia dell'arte, certain masks became associated with certain kinds of behavior. The most notorious of these was the black mask, linked with amorous intrigue and mysterious plots against the powers of the Venetian state. The mask also gave free reign to the artist's imagination and describes ways in which the Venetian social scene can be dominated.